FUSILLI

FUSILLI

Hvad er Fusilli-projektet, og hvordan hjælper det til mere bæredygtig udvikling?

Fusilli er et fødevareprojekt, der fokuserer på at støtte byer i deres overgang til mere bæredygtige fødevaresystemer. Alle aktiviteter er i overensstemmelse med Food2030-prioriteterne. Et sæt mål fremsat af EU, som understøtter transformationen af fødevaresektoren.

Ordet FUSILLI står for Fostering the Urban food System transformation through Innovative Living Labs Implementation

12 byer i Europa er med i projektet og fungerer som “Living Labs“. De implementerer forskellige handlinger på tværs af fødevarekæden, herunder produktion og forarbejdning, distribution og logistik, forbrug og madspild samt styring og organisering. Resultaterne kommer til at indgå i byernes fødevarepolitik og – strategi, som skal understøtte den overgang, der skal ske i byer, bynære og nærliggende landdistrikter.

Projektet varer til udgangen af 2024, men alle de aktiviteter, der sættes i gang, lever videre hos de lokale partere og aktører. Mange af vores egne aktiviteter her i Kolding vil forhåbentlig leve videre!