Koldings kommende fødevarestrategi

Koldings kommende fødevarestrategi

Det nuværende fødevaresystem er ikke bæredygtigt, men spiller en vigtig rolle for, om vi kan lykkes med de klimamål og bæredygtige ambitioner, vi har for Kolding Kommune.

At skabe et mere bæredygtigt fødevaresystem kræver en transformation, hvilket ikke sker af sig selv.

Fødevarestrategien er derfor vigtig for at sætte retning for, hvordan Koldings Fødevaresystem bliver mere bæredygtigt, og for at sikre det nødvendige fokus og forankring.