Food Lab er et center for eksperimenter, samarbejde, samfundsopbygning og læring om vores fødevaresystem.
Hos FOOD LAB ønsker vi at forstå, hvad der skal til for at transformere alle aspekter af Koldings fødevaresystem til at blive mere bæredygtige. Med naturen i vores nye bylandskab, vil vi som en del af dette voksende eksperiment skabe et netværk af ligesindede med interesse for mad, natur og bæredygtighed. Et netværk som ønsker at dele erfaringer og deltage i at eksperimentere hen imod et mere bæredygtigt fødevaresystem. 

Hvis du spiser, producerer, sælger, deler, spilder eller udvikler love omkring fødevarer, så slut dig til os og vær med til at spise, plante og dyrke mere bæredygtige fødevare-fremtider.

Food Lab is a centre for experimentation, collaboration, community building and learning about our food system.
At FOOD LAB, we want to understand what it takes to transform all aspects of Kolding’s food system to become more sustainable. With nature in our new urban landscape, we will, as part of this growing experiment, create a network of like-minded people with interests in food, nature and sustainability. A network who wants to share experiences and participate in experimenting towards a more sustainable food system.

If you eat, produce, sell, share, waste or develop laws around food, please join us to eat, plant and grow more sustainable food futures.