Food Lab er et center for eksperimentering, samarbejde, samfundsopbygning og læring om vores fødevaresystemer. Hos FOOD LAB ønsker vi at forstå, hvad der skal til for at transformere alle aspekter af Koldings fødevaresystem til at blive mere bæredygtige.I løbet af de næste 3 år vil vi som en del af dette voksende eksperiment med naturen i vores nye bylandskab skabe et netværk af ligesindede med interesse for mad, natur og bæredygtighed, som ønsker at dele erfaringer og deltage i at eksperimentere hen imod en mere bæredygtigt fødevaresystem. 

Hvis du spiser, producerer, sælger, deler, spilder eller udvikler love omkring fødevarer, så vær med til at spise, plante og dyrke mere bæredygtige fødevarefremtider.

Food Lab is a centre for experimentation, collaboration, community building and learning about our food systems. At FOOD LAB, we want to understand what it takes to transform all aspects of Kolding’s food system to become more sustainable. Over the next 3 years, as part of this growing experiment with nature in our new urban landscape, we will create a network of like-minded people with interests in food, nature and sustainability who want to share experiences and participate in experimenting towards a more sustainable food system

If you eat, produce, sell, share, waste or develop laws around food, please join us to eat, plant and grow more sustainable food futures.

FOOD LAB OPENING COVERED BY LILLEBÆLT TV

WHERE TO FIND US: